Mælkesyrebakterier

Fermenteret foder

Fermenteret foder

Fermenteret foder bidrager til at skabe balance i dyrets bakteriesammensætning

Ordet fermentering kommer af latin fermentum, 'forgæring'. Det defineres som kemiske ændringer i organiske stoffer ved hjælp af ”fermenter”, især mikroorganismer. Når konservering ved fermentering i dag kaldes biologisk konservering eller biokonservering, så skyldes det bl.a., at det er naturens egne mikroorganismer, der ved deres tilstedeværelse i stort antal udkonkurrerer patogener. Mælkesyrebakterier findes latent på afgrøder, og deres evne til at omsætte sukker til mælkesyre udnyttes ved fermentering.

Gennem mælkesyregæring opnås lang holdbarhed og samtidigt har mælkesyregærede produkter betydning for mave-tarmfunktionen.

Fermentering anvendes i stort omfang i husdyr-, især svineproduktionen, både for at forbedre dyrenes ydelse og for at gavne miljøet. Syrer som mælkesyre og eddikesyre hæmmer skadelige mikroorganismer i mave-tarmkanalen, normaliserer pH-niveauet, forbedrer enzymaktiviteten og optagelsen af mineraler samtidig med, at de giver foderet en bedre smag og holdbarhed. Ved at kombinere dyrets foder med vores fermenterede tilskudsfoder er det muligt at forbedre balancen i mave-tarmkanalen.

Mælkesyregærede urter til hunde og katte

Under en fermenteringsproces dannes vigtige organiske syrer som mælkesyre og eddikesyre. Disse er primært effektive mod mikroorganismer i maven, fordi de skaber bedre forhold for de gavnlige mikroorganismer ved at reducere pH. Ved at hjælpe med at sænke pH i maven bidrager syrerne til at skabe en effektiv barriere mod skadelige bakterier. En lavere pH i maven stimulerer også produktionen og effektiviteten af fordøjelsesenzymer, fx pepsin, som er et af de vigtigste proteolytiske enzymer. Vores mælkesyregærede produkt med urter er med til at forbedre dyrets fordøjelse af proteiner.

 

Mælkesyrebakterier til heste

Fermenterede urter til heste

Hesten har udviklet en specialiseret fordøjelseskanal, der er i stand til at udnytte forskellige plantearter. Den er en stortarms fermentor, der er afhængig af et stort indtag af fordøjelige fibre som energi til kroppens processer. Helt essentielt for hestens fiberfordøjelse er tilstedeværelsen af en symbiotisk mikrobiel population. Forgæringen af fibre fører til produktion af kortkædede fedtsyrer, mest eddikesyre, propionsyre og smørsyre, der optages og udnyttes enten direkte som energikilde eller de lagres som kropsfedt. Særligt bidrager fedtsyrerne til normal stortarmsfunktion og forhindrer patologiske forandringer ved at stimulere lumen, tarmens muskulatur og bindevæv samt tarmcellernes metabolisme.

 

Organiske syrer regulerer tarmmiljøets pH-værdi og hæm­mer væksten af uønskede mikroorganismer, så fordøjelsessystemets gavnlige bakterier får gode formerings­muligheder. Specielt har mælkesyrebakterier som lactobaciller og bifidobakterier betydning for produktionen af smørsyre, tarmcellernes primære energikilde. Mælkesyrebakterierne danner mælkesyre, der bruges af såkaldte laktatudnyttende kulturer til produktion af store mængder smørsyre. Denne mekanisme kaldes krydsfodring. En mikrobiel dysbiose (ubalance i tarmens mikrobiota) kan have konsekvenser for laktatmetabolismen med signifikant lavere niveauer af bifidobakterier, lactobaciller samt lactatudnyttende bakterier. Til den daglige understøttelse af tarmens små hjælpere og direkte stimulering af smørsyreproducerende bakterier anbefales vores produkt til heste.

 

Mælkesyrebakterier til bier

Bier er vigtige for de danske økosystemer. Selvom mange afgrøder bestøves af vinden, findes der også afgrøder, der er helt eller delvist afhængige af insektbestøvning (fx raps, frugttræer og jordbær), og her er bier de mest effektive bestøvere. Samtidig er flere vilde plantearter fuldkommen afhængige af biernes bestøvning, og bier er dermed med til at sikre mangfoldigheden af Danmarks flora og velfungerende økosystemer. Mælkesyrebakterierne har en vigtig funktion hos bier. De lever naturligt i biers tarm, hvor fordøjelsesprocessen og optagelsen af næringsstoffer finder sted.

 

Den kraftigt foldede og tynde slimhinde er et perfekt levested for mælkesyrebakterierne, der omsætter foderets kulhydrater til mælkesyre og andre organiske syrer. Tarmens sure miljø hæmmer væksten af patogene organismer. Uden for tarmen virker mælkesyrebakterierne beskyttede på pollen (biernes proteinholdige vinterforråd). Efter at have hjembragt det indsamlede pollen, fugter bierne det med spyt og sætter det fast i en celle ved et let tryk med hovedet. På denne måde fjernes overskydende luft og dermed skabes gunstige betingelser for udvikling af mælkesyrebakterier.

 

Til sidst dækkes pollen med et tyndt lag honning. Den mælkesyrefermentering, der forekommer i pollen, beskytter den i måneder og øger fordøjeligheden af propolis (syltet pollen). Desuden er mælkesyren smagsforbedrende og konserverende. Vores fermenterede produkt til bier har et naturligt indhold af mælkesyre, som er både appetitvækkende og pH-regulerende. Produktet kan anvendes til den daglige pleje af stader, tavler og bier. Endelig kan det med fordel anvendes som erstatning for røgpuster til at berolige bierne ved tilsyn.

Mælkesyrebakterier til bier

Animal Biosa til landbrugsdyr

Organiske syrer reducerer kontamineringen af foder, råvarer og vand. Samtidigt forbedrer de hygiejnen og beskytter hermed dyret mod skadelige mikroorganismer. Når syrerne tilsættes vand, bidrager de til forbedret hygiejne i drikkevand. Tilsætning af mælkesyre til foder har en stimulerende effekt på foderoptagelsen, udnyttelsen af næringsstoffer og tarmens morfologi. I mave-tarmkanalen forbedrer den lavere pH fordøjeligheden af fosfor. En forhøjet fordøjelighed af fosfor giver en lavere tilsætning i mineralsk form og en lavere udskillelse til miljøet. Desuden er brugen af mælkesyregæret foder med til at reducere udledningen af ammoniak og reducere presset på miljøet i områder med intensiv husdyrproduktion.

 

Du kan finde vores økologisk, flydende tilskudsfoder med fermenterede urter i din lokale Matas og Helsam-butik eller bestille det direkte på vores mail info@biosa.dk.

Læs næste

Mælkesyrebakterier
Hvad er mælkesyrebakterier og hvorfor anvende dem?