Databehandlingspolitik

Om vores databehandlingspolitik

Med indførelsen af EU’s nye databeskyttelsesforordning har vi opdateret vores databehandlingspolitik. Nedenfor kan du læse, hvordan vi behandler oplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har.

Hvem indsamler og behandler vi oplysninger om?

Vi indsamler og behandler oplysninger om eksisterende kunder, og ved henvendelse via e-mail og hjemmeside. Alle oplysninger om dig er beskyttet af os, og de kan ikke videregives uberettiget.

1. Behandling af person- og kundeoplysninger

1.1 Indsamling af person- og kundeoplysninger

Vi indhenter oplysninger til brug for drift af vores virksomhed. Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

  • Identitetsoplysninger
  • Kontaktoplysninger
  • Finansielle og økonomiske oplysninger
  • Oplysninger om datatrafik på vores digitale platforme
  • Oplysninger, der er krævet af lovgivningen

Disse data er nødvendige for, at vi kan behandle henvendelser, ordrer og modtage betalinger.

Vi henter oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre, fx CVR-registret eller virk.dk i ind- og udland, når dette er relevant.

1.2 Opbevaring af person- og kundeoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine data. Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst fem år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse.

1.3 Datatrafik

Vi behandler data, som vedrører brugen af biosa.dk, biosa.info og vores øvrige digitale platforme.

2. Grundlag for behandling af person- og kundeoplysninger

For at være kunde hos os er du forpligtet til at give os en række oplysninger som følge af lovgivningen eller aftaleforholdet. Lovgrundlaget for vores behandling er diverse lovgivning, herunder:

  • Bogføringsreglerne
  • Betalingsloven
  • Databeskyttelsesloven

Derudover kan der ske behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os. Der kan også ske behandling, hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b. Det samme kan ske, hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse. Vi behandler også dine oplysninger, når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for os.

3. Videregivelse og overførsel af person- og kundeoplysninger

For at kunne opfylde aftaler med dig, hvis du eksempelvis har sendt os et spørgsmål eller ønsker at indgå samarbejdsaftale, videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre dette.
Ved normal drift videregiver vi ikke oplysninger om dig til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Det sker kun i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller hvor deling er nødvendig for imødekommelse af henvendelse.

4. Dine rettigheder

4.1 Indsigt i vores behandling af oplysninger

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, de videregives.
Din adgang til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningsbeskyttet viden samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

4.2 Indsigelse mod direkte markedsføring

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring.

4.3 Rettelse eller sletning af oplysninger

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

4.4 Begrænsning af behandling

Hvis du bestrider korrektheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller du har gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.
Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav om sletning af oplysninger, kan du i stedet anmode om, at behandlingen af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Er behandling af oplysningerne alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

4.5 Tilbagekaldelse af samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke (se punkt 7).

4.6 Dataportabilitet

Hvis vi behandler oplysningerne på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

5. Ændring af databehandlingspolitik

Vores databehandlingspolitik gælder fra 25. maj 2018 og kan ændres af os med en måneds varsel. Varslet gives på vores hjemmeside. Ændringer til fordel for kunden kan ske uden varsel.

6. Klage over vores behandling af oplysninger

Klager bør først og fremmest sendes til os, men ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

7. Kontaktoplysninger og dataansvarlige

Biosa ApS er dataansvarlig for behandling af persondata, jf. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Kontaktoplysninger til Biosa ApS:

Adresse: Biosa ApS, Sonnerupvej 41, 3300 Frederiksværk
Telefonnummer: 47 77 22 70
Email: info@biosa.dk