Med fokus på mennesker, dyr og jord

Bæredygtige valg

Til gavn for mennesker, dyr og planter

Gennem de valg vi træffer, er vi alle med til at skabe det liv og den verden vi lever i. Det sker hver eneste dag. Vi kan vælge at følge med strømmen eller vi kan vælge at stræbe for det bedre. 

Vi tog vores valg for mange år siden. Altid at stræbe efter de sundeste og mest bæredygtige løsninger for vores produktion og vores produkter – til gavn for mennesker, dyr og planter.

100% økologiske ingredienser i alle vores produkter

Vores samlede produktportefølje indeholder udelukkende naturlige og økologiske ingredienser. Ingredienserne får vi fra leverandører med et særligt fokus på økologi og bæredygtighed. Dette gør vi, fordi vi tror på, at vi gennem økologisk landbrug er med til at skabe en mere frugtbar jord, mindske brugen af sprøjtemidler og samtidig passe på vores grundvand og fælles natur.

Vindenergi, Klimatiltag og Klimaskov

Vi ønsker at skåne miljøet mest muligt og samtidig styrke både produktionen og investeringen i bæredygtig energi. Derfor har vi:

100% Vindenergi

Omlagt vores samlede energiforbrug til CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vindenergi. Den strøm vi anvender, matches 100% med et oprindelsescertifikat på vindenergi fra danske vindmøller. På den måde får vi strøm uden CO2-udledning og investerer samtidig i udviklingen af og omlægningen til vedvarende vindenergi.

Klimatiltag

Via vores el-udbyder investerer vi, udover i vindenergi, også i en række af klimatiltag, som er med til at reducere verdens samlede CO2-udledning yderligere. Dette gør vi ved at støtte optimeringsprojekter som hjælper bæredygtighed på vej andre steder i verden – typisk i tredjeverdenslande. Med disse tiltag er vi samtidig med til at investere i livskvaliteten for og/eller udviklingen af de lokale samfund i det berørte projektområde.

Mindske CO2

I samarbejde med vores el-udbyder planter vi hvert år 200 nye træer i Danmark, for at mindske CO2 i atmosfæren. KLIMAskov har både fokus på CO2 lagring og biodiversitet ved at træerne optager CO2 gennem deres levetid og skaber et hjem for flere dyr, hvilket er med til at bremse nedgangen i biodiversiteten. De 200 træer som Biosa hvert år er med til at plante, vil gennem deres levetid optage mere end 400% af den CO2, som vi forventer vores elforbrug vil udlede i år. Som virksomhed gør vi, hvad vi kan for at træffe flest mulige bæredygtige valg til gavn og glæde for vores fælles natur.

Bæredygtige valg og ESG

Biosa ApS har truffet et valg om at stræbe efter de sundeste og mest bæredygtige løsninger for produktion og produkter. Læs mere i vores ESG-rapport om, hvordan vi bruger 100% økologiske ingredienser i alle produkter, omlægger vores energiforbrug til CO2-neutral energi, samt investerer i klimatiltag og klimaskov for at reducere verdens CO2-udledning, støtte FN's verdensmål for bæredygtig energi og ansvarligt forbrug og produktion. Vælg Biosa's produkter for at være med til at skåne miljøet og støtte disse vigtige mål.

Læs rapport

Genanvendt og genanvendelig emballage

Til vores produktion anvender vi flasker fremstillet af min. 50% genanvendt plastik (RPET) for at mindske mængden af plastaffald. Vi opfordrer alle til at sortere flaskerne, som hård plast efter brug, så vi sammen kan holde liv i den genbrugte plast. Al den pap vi bruger, er produceret af genbrugspap i så høj grad det er muligt – og kan naturligvis også genanvendes.​

Verdensmålene for bæredygtig udvikling

Med vores beviser for KLIMAtiltag og KLIMAskov er vi med til at støtte op om FN's verdensmål:

Bæredygtig energi

Vores mål er, at den energi, vi bruger, kommer fra så bæredygtige kilder som muligt. Derudover arbejder vi aktivt på at reducere vores samlede energiforbrug.

Ansvarligt forbrug og produktion

Vores mål er at gøre vores produktion så effektiv som muligt. Det indebærer fuld udnyttelse af alle ressourcer, minimering af spild og i videst muligt omfang at anvende genbrugsmaterialer.

Klimaindsats

Vores mål er at sikre, at de handlinger, vi foretager os i virksomheden, bidrager til at reducere CO2-udslippet.

Grøn omstilling og bevarelse af biodiversitet har altid været vigtige mærkesager i Biosa. Vi gør derfor, hvad vi kan for at støtte op om disse områder, så vores aftryk bliver så grønt som muligt.

Eli Nielsen, CEO