Kvalitet er kernen i vores arbejde

Vores kvalitetspolitik

Målet for vores arbejde med kvalitet er at sikre bæredygtige produkter, som skaber værdi og tilfredshed hos vores kunder.

I Biosa ApS udvikler, producerer og sælger vi produkter baseret på mikroorganismer. Virksomheden ledes fra adressen Sonnerupvej 41, 3300 Frederiksværk.

Kvalitet

Vi forstår kvalitet som kundernes samlede oplevelse af vores arbejde, herunder at:

Vi handler hurtigt og professionelt, når kunder eller andre interessenter henvender sig

Vi sikrer, så vidt muligt, at de produkter, som vi leverer, er den bedst mulige løsning til kundens behov

Vi leverer til tiden i aftalt kvalitet og kvantitet 

Vi sikrer, at vores organisation har de nødvendige kompetencer og rammer

Vi sikrer et aktivt samarbejde i og mellem afdelinger

I et konkurrencepræget marked ændres og øges kundernes krav og forventninger hele tiden. Vi forpligter os derfor til løbende at opdatere og videreudvikle arbejdsgange, holdninger og kompetencer.

Vi opstiller konkrete mål, der viser i hvor høj grad, vi lever op til kvalitetspolitik og -målsætninger.

Vi forpligter os til at overholde alle relevante lov- og myndighedskrav.

Sonnerup 11. juni 2023

Biosa er ISO 9001 certificeret.

Se vores ISO 9001 certifikat

Kvalitet er kernen i vores virksomhed og vi bestræber os på løbende at optimere vores processer og øge effektiviteten i vores arbejde. I Biosa har vi derfor et højt fokus på en effektiv styring af vores kvalitet gennem alle led i vores organisation og derfor har vi valgt at blive ISO certificeret.

Se certifikat