Hvorfor anvende mælkesyrebakterier?

Mælkesyrebakterier udfører et væld af funktioner i vores liv og verden. De indgår i et utal af naturens fine økosystemer, der sikrer liv, vækst, omsætning af organisk materiale og kompostering. Men når nu naturen har et så grundigt et system, hvorfor er det så en god idé at bruge produkter med mælkesyrebakterier?

Det er en god idé, fordi vores moderne levevis er hård kost for mælkesyrebakterierne og økosystemerne. Den måde vi til stadighed forsøger at optimere vores livsbetingelser indbefatter ofte brug af gifte, kunstige stoffer og sterile miljøer, hvilket mælkesyrebakterierne og økosystemerne er sårbare overfor. Det kan være nødvendigt at tilføre mælkesyrebakterier for at opretholde naturens balance, for eksempel i udpint jord.

Men det er også en god idé at anvende mælkesyrebakterier, fordi vi kan bruge netop dém til at optimere vores livsbetingelser uden at belaste økosystemerne. Vi kan for eksempel bruge dem til at konservere vores fødevarer og fjerne visse uønskede lugtstoffer. Vi ser på mælkesyrebakteriernes og andre mikroorganismers indbyggede egenskaber og bruger dem i situationer, der ligner, hvor vi har brug for netop de kvalifikationer.

På den måde kan vi bruge naturens løsninger til at leve et godt og moderne og langt mere bæredygtigt liv.